home
prevnext
stavové chování

Kapalné vejce

kapalné vejce Roztok kuchyňské soli opatrně převrstvíme vodou. Pod povrch zasuneme injekční stříkačku a vstříkneme trochu chlorbenzenu nebo dibutylftalátu. Na rozhraní mezi roztokem soli a čistou vodou se vytvoří "vejce" chlorbenzenu (hustota ρ=1,1 g/cm3). Voda měla být převařená, aby se netvořily bublinky vzduchu. Dáme-li nádobku do chladu, „vejce“ klesne ke dnu, po vyjmutí pomalu stoupá. Organické látky mají expanzní koeficient 5x větší než voda. Podobně lze vyrobit olejové „vejce“ na rozhraní voda-ethanol (Clausiovi se údajně podařilo až o průměru 15 cm).

Sofistikovaněji:

Přidávají se organické látky od nejtěžší k lehčí: ortho-chlortoluen (ρ=1,08 g/cm3), dibutylftalát (ρ=1,04 g/cm3)...

Hustotního gradientu složeného ze směsí diiodometanu a dichlormetanu se využívá v kriminalistice k identifikaci místa činu. Převrstvíme postupně:

Přidáme vzorek půdy z místa činu. Jednotlivé součásti zeminy se rozmístí v trubici podle své hustoty. Dichlormetan lze nahradit brombenzenem (ρ25 °C=1,4882 g/cm3). (Kvůli difuzi vydrží tento sloupec jen asi týden).

Stavové chování: Hustota kapalin a pevných látek