home
prevnext
chemické reakce termodynamika fázové rovnováhy

Tepelná kapacita vody

var v papíru Papírový kelímek naplňte částečně vodou a zahřívejte nad plamenem. Voda se v papírovém kelímku začne vařit. Kelímek může začít ohořívat svrchu (zápalná teplota papíru je 233 °C); tam, kde je voda, je teplo plamene absorbováno vodou, jejíž teplota se bude zvyšovat, ale nepřesáhne 100 °C. Voda je lepší vodič tepla než papír, takže do ní bude převedena většina dodaného tepla. Takto bylo možno vařit v nádobách z kůže nebo dokonce březové kůry (původně se ovšem voda v kožených nádobách zahřívala vhazováním horkých kamenů do nádoby).

Chemické reakce: Reakce jednosměrné, oxidace, zápalná teplota
Fázové rovnováhy: Změna skupenství
Termodynamika: Teplo, Přeměna energie, ohřev