home
prevnext
kinetika

Modrá láhev

modrá láhev Dejte 20 g NaOH, 20 g glukózy, a 1 ml 1% alkoholického roztoku methylenové modři do 1 litru vody. Třepáním roztok zmodrá, pak opět vybledne. Zajímavá je i variace na Petriho misce, kde se tvoří po cca 5 minut mozaikovitá struktura, obzvláště zajímavá po přidání několika kapek fenolftaleinu (při redukci se uvolňuje chlorovodík). V menším množství lze připravit roztok přidáním 2 g NaOH, 2 g glukózy a několika kapek roztoku methylenové modři do 60 ml vody. Modré barvivo lze snadno redukovat glukózou na bezbarvou formu, která se vzdušným kyslíkem opět oxiduje na původní modrou formu. Všimněte si, že na obrázku je na rozhraní obou fází – kapalné a plynné – tenká modrá vrstva. Methylenové modři použil R. Koch na konci 19. století k obarvení tuberkulózních bakterií. Používá se jí také v textilním průmyslu a v inkoustech. Zmizík k odstranění inkoustu je siřičitan sodný; protože se časem zoxiduje vzdušným na síran, inkoust se opět objeví. Dokonalejší zmizík obsahuje dva roztoky   hypermangan a siřičitan.

Kinetika: Mechanismus, elementární reakce