home
prevnext
fázové rovnováhy koloidní chemie

Vypadávání soli po přídavku rozpouštědla

vysrážení Když se do nasyceného vodného roztoku modré skalice přilije etanol, vysráží se síran měďnatý. Ten je totiž v etanolu téměř nerozpustný. Totéž nastane, přidá-li se methanol k nasycenému vodnému roztoku uhličitanu draselného.

Gel lze vyrobit přidáním nasyceného vodného roztoku octanu vápenatého do lihu. Začne vypadávat octan vápenatý, který je málo rozpustný v alkoholu. Kapalina je v něm zachycena za tvorby gelu. Gel lze sirkou zapálit. Podobné gely se používají v pevných podpalovačích.

Fázové rovnováhy: Třísložkový systém
Koloidní chemie: Gel