home
prevnext
termodynamika fázové rovnováhy

Rozpouštění

První proces je rozpouštění dusičnanu amonného, chloridu amonného, dusičnanu draselného, chloridu draselného nebo močoviny ve vodě, druhý rozpouštění bezvodého chloridu vápenatého, síranu hořečnatého, oxidu barnatého nebo chloridu lithného ve vodě. Rozdíl teplot po přidání 5 g soli do 10 ml vody ve zkumavce (nasycené roztoky).

ChemikáliePočáteční teplotaExtrémní teplotaRozdíl teplot
LiCl265832
NH4Cl23,5915
NH4NO324,0-226
KNO323,513,510
KCl23,01211
močovina23,0419

Sůl kamenná, NaCl, rozpouštěná ve vodě pokles teploty nezpůsobí. To znamená, že v tomto případě je energie, potřebná k rozbití krystalové mřížky zhruba rovna energii, získané při hydrataci uvolněných iontů (uspořádání molekul vody kolem uvolněných iontů). U dusičnanu amonného je energie potřebná k rozbití krystalové mřížky mnohem větší než energie hydratační. Hnací silou je vzrůst entropie při míšení. Chladící pytlík na jedno použití, používaný k ochlazení poraněného místa, obsahuje dvě oddělení: v jednom je voda, v druhém dusičnan amonný. Chladící účinek vydrží asi 20 minut.

Některé soli se zahřívají hydratací, aniž by se rozpouštěly. Příkladem je sádra.

Fázové rovnováhy: Rozpouštěcí teplo
Termodynamika: Exotermické a endotermické děje