home
prevnext
chemické reakce elektrochemie

Elektrolýza vody

elektrolýza vody Destilovaná voda obsahuje tak málo iontů, že je prakticky nevodivá. Chceme-li rozložit vodu, musíme do vody přidat kyselinu sírovou nebo NaOH. Nejčastěji se ale používá Glauberova sůl, síran sodný. Po překonání problémů s vodivostí nastupují problémy s elektrodami. Většinou zjistíte, že se plyn vyvíjí jen na jedné z nich. To platí u neinertních elektrod (železné, měděné), které reagují se vznikajícím kyslíkem. V roztoku NaCl bude místo kyslíku vznikat chlór, který se nejprve bude rozpouštět ve vodě, teprve později ho uvidíte i v podobě bublinek. Jako zdroj stejnosměrného proudu postačí 9 V baterie. (Na obrázku je k vodě s trochou kyseliny sírové přidáno červené barvivo).

Chemické reakce: Reakce pod vlivem elektrické energie
Elektrochemie: Elektrochemické články, elektrolýza