home
prevnext
chemické reakce elektrochemie stavové chování

Malujeme s elektrolýzou

elektrolýza olova Na Petriho misce elektrolyzujeme 9V baterií s přiletovanými železnými přívody 1 molární roztok Pb(NO3)2. Tvoří se rychle rostoucí černé čmáranice mezi elektrodami. Na katodě vzniká černé olovo, na anodě černý oxid olovičitý.

Dokud byla známa jen statická elektřina, bylo lze získat vysoké napětí, ale teprve chemické články umožnily elektrolýzu. (Faraday spočítal, že k elektrolýze vody by bylo zapotřebí 100 000 Leydenských láhví.)

Chemické reakce: Reakce pod vlivem elektrické energie
Elektrochemie: Elektrolýza