home
prevnext
chemické reakce kinetika

Hodinové reakce

hodinová reakce První roztok: 2 g KIO3 na 1 l vody
Druhý roztok: 0,4 g NaHSO3 a 5 ml 1 M H2SO4 na 1 l vody
Do první kádinky se připraví 20 ml vody, do druhé 10 ml vody. Do první se pak přidá po 10 ml z obou roztoků, do druhé 10 ml jednoho a 20 ml druhého roztoku. Změna barvy (zežloutnutí roztoku) nastane v prvém případě po dvojnásobné době.

Chemické reakce: Reakce v kapalné fázi
Kinetika: Závislost rychlosti reakce na koncentraci