home
prevnext
kinetika

Chemické hodiny

chemické hodiny Nejprve si připravíme dva roztoky

  1. roztok: 3,9 g KIO3 na 1 l vody
  2. roztok: 1 g Na2SO3 a 1,5 ml koncentrované H2SO4 na 1 l vody.
Do dvou kádinek se připraví 100 ml druhého roztoku, do druhé kádinky se přidá 50 ml vody. Pak současně přidáme do první kádinky 100 ml, do druhé 50 prvního roztoku. Změna barvy (zežloutnutí roztoku) nastane v druhém případě po dvojnásobné době.

Kinetika: Závislost rychlosti reakce na koncentraci