home
prevnext
chemické reakce fázové rovnováhy kinetika

Rozpustnost

rozpustnost Součin rozpustnosti AgCl je při pokojové teplotě Ks = 1,8.10−10, součin rozpustnosti chromanu stříbrného je jen Ks = 6,3.10−12. Na první pohled se zdá, že je chroman méně rozpustný než chlorid. Spočteme-li si však rozpustnost chloridu stříbrného

x = (1,8.10−10)1/2 = 1,34.10−5 mol/dm3
zatímco rozpustnost chromanu stříbrného (koncentrace stříbrných iontů je dvojnásobná oproti koncentraci chromanových iontů) je
K = z(2z)2   odkud   z = 1,16.10−4 mol/dm3
Rozpustnost chromanu (v mol/dm3) je tedy cca 10x větší než chloridu při t = 25 °C. To znamená, že přidáme-li do vody s podobnou koncentrací chromanových a chloridových iontů stříbrné ionty, vysráží se nejprve chlorid stříbrný. Můžete se přesvědčit sami: budete-li po kapkách přidávat stříbrné ionty do chlorido-chromanového roztoku, získáte nejprve bílou sraženinu AgCl, který je méně rozpustný. Na uvedeném videu je do vody přidáno trochu kuchyňské soli a žlutého chromanu sodného. Po přídavku trošky rozetřeného dusičnanu stříbrného je vidět, že nejen rozpustnost chloridu stříbrného je nižší než chromanu stříbrného, ale také rychlost vzniku chloridu stříbrného z jeho iontů v roztoku je nižší než rychlost vzniku chromanu stříbrného. Nejprve se tvoří červená sraženina chromanu stříbrného, ale nakonec rovnováha vítězí nad kinetikou a sraženina bělá.

Chemické reakce: Iontové reakce
Fázové rovnováhy: Rovnováha pevná fáze-kapalina
Kinetika: Rychlost reakce