home
next
chemické reakce termodynamika kinetika

Oxidace glycerolu

manganistan s glycerinem Do malé hromádky najemno utřeného manganistanu draselného se udělá důlek a kápne se několik kapek glycerolu. Za několik vteřin začne hromádka doutnat, pak zahoří plamenem. Fialová barva plamene je typická pro spektrum draselného iontu.

14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(l) → 7 K2CO3(s) + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 H2O(g)
Místo glycerolu lze k reakci použít i ethylen- nebo propylenglykol. Při pokojové teplotě trvá viditelný počátek reakce manganistanu draselného s ethylenglykolem 10–20 s, s glycerolem 20–30 s, ještě déle s propylenglykolem.

Chemické reakce: Reakce jednosměrné, Oxidace
Termodynamika: Exotermní reakce
Kinetika: Aktivační energie