home
prevnext
chemické reakce termodynamika kinetika

Spontánní exotermická reakce mezi dvěma pevnými látkami

pevné látky Stejná množství (asi 1–2 g) hydroxylaminu hydrochloridu a dusitanu sodného jsou třena, pak smíchána a opět třena. Potom je směs vysypána na filtrační papír. Papír černá a je vidět mrak vodní páry, která vzniká při reakci. Probíhá exotermní reakce

NaNO2(s) + H2NOH.HCl(s) = NaCl(s) + 2 H2O(g) + N2O(g)  (ΔHr = −136,5 kJ/mol)
Reakce je příznivá z hlediska enthalpického (exotermní reakce) i entropického (při reakci roste entropie, neboť z pevných látek vznikají látky plynné: vodní pára a oxid dusný – rajský plyn). Jedná se o spontánní reakci, neboť energie, kterou mají molekuly při pokojové teplotě je vyšší než aktivační energie dané reakce.

Chemické reakce: Reakce jednosměrné, Reakce v pevné fázi, Reakce spontánní
Kinetika: Aktivační energie
Termodynamika: Exotermní reakce