home
prevnext
kinetika

Vliv teploty na elektrochemické procesy

LED dioda naší elektrochemické baterie (vlevo) svítí po ochlazení v kapalném dusíku velmi slabě (vpravo).

Kinetika: Vliv teploty na rychlost probíhajících reakcí