home
prevnext
chemické reakce termodynamika

Začarovaný plamen

začarovaný plamen Držíme-li dvě síťky 2 a 4 cm nad hořákem, lze zapálit plyn mezi síťkami; aniž by chytil plyn pod nebo nad síťkami. Tato situace trvá tak dlouho, pokud síťky stačí rozvést hořením vzniklé teplo. Plyn může být zapálen jen tehdy, je-li lokálně zařát na zápalnou teplotu. Na tomto principu navrhl Humphry Davy v r. 1815 první důlní bezpečnostní kahan, který měl plamen v kovové síťce.

Plamen kahanu má 3 pásma: vnitřní tmavé, střední svítivé a vnější nesvítivé. Vnitřní pásmo je nesvítivé, neboť je v něm značné množství nespáleného plynu. Přesvědčíme se o tom ložením trubičky, již lze na druhém konci zapálit. Pásmo střední tvoří hořící směs plyn - vzduch. Barvu pásma způsobují rozžhavené částice uhlíku, které se teplem z plynu uvolňují. Lze se o tom přesvědčit, vložíme-li porcelánový střep do této části plamene.

Chemické reakce: Aktivační energie
Termochemie: Vedení tepla