home
prevnext
termodynamika

Termoelektrický jev

termoelektrický jev Peltier-Seebeckův neboli termoelektrický jev je vznik teplotní diference způsobené elektrickým proudem nebo vznik elektrického proudu, způsobený teplotním rozdílem. Oba jevy jsou reverzibilní. Na videu je pravá nádobka (z pohledu pozorovatele) naplněna vodou s ledem, do levé je nalita teplá voda.

Termochemie: Teplo a práce, přeměna energie, tepelný stroj