home
prevnext
fázové rovnováhy

Dvě kapalné fáze blízko kritického bodu

UCST LCST Horní kritickou teplotu má systém methanol + n-hexan (vlevo: větší zkumavka), dolní kritickou teplotu systém triethylamin + voda (vpravo: menší zkumavka). Ve studené lázni (A – voda se suchým ledem) je první systém dvoufázový, druhý jednofázový. Po ohřátí (B – horká voda) je první systém jednofázový, druhý dvoufázový.

Fázové rovnováhy: Horní a dolní kritická rozpouštěcí teplota