home
prevnext
fázové rovnováhy

Var za sníženého tlaku

var Ve skleněné nádobě zahříváme vodu k varu. Necháme chvíli vařit, aby vodní pára vytěsnila z nádoby vzduch. Pak  nádobu zazátkujeme a obrátíme zazátkovaným koncem dolů. Ochlazená kapalina nevře. Obklad z ledu způsobí rychlou kondenzaci, sníží tlak páry a přivede opět vodu k varu. (Látky se vaří při teplotách, při nichž jejich tlak sytých par dosahuje tlaku okolí.)

Fázové rovnováhy: Var