home
prevnext
fázové rovnováhy

Děravá kapalina

objemová kontrakce Erlenmayerovu baňku naplníme asi do poloviny vodou a pak opatrně až po rysku převrstvíme ethanolem. Po zamíchání směs nedosáhne k rysce (25 ml ethanolu + 25 ml vody = 48,5 ml roztoku.) Teplota směsi stoupne asi o 5 °C.

Smícháním 25 ml acetonu a 25 ml ethanolu získáme 47 ml směsi. Kladné hodnoty dodatkového objemu získáme při smíchání CS2 s ethylacetátem. Teplotní změna je −4,6 °C.

Fázové rovnováhy: Fázové rovnováhy: Dodatkový objem