home
prevnext
fázové rovnováhy

Směšovací teplo

směšovací teplo získané smícháním etanolu s vodou je záporné, neboť energii uvolňující proces (vznik nových vodíkových můstků) převažuje nad energii spotřebujícím procesem (rozbitím původních vodíkových vazeb).

Na rozdíl od etanolu ani dimetylsulfoxid ani dimetylformamid netvoří vodíkové vazby, ale jsou akceptory vodíkových vazeb. Lze proto předpokládat uvolnění větší energie při směšování, protože zde není zapotřebí přetrhání vodíkových vazeb dimetylsulfoxidu nebo dimetylformamidu. Skutečně: smícháme-li stejné objemy obou tekutin, pak teplota směsi voda + etanol vzroste o 7 °C, u dimetylformamidu s vodou o 16 °C a u dimethylsulfoxidu s vodou o 23 °C.

Fázové rovnováhy: Dodatkové teplo