3.4 Záměna plynů kniha

V uzavřené nádobě je při určité teplotě 1 mol argonu Ar (atomová hmotnost 40 g/mol). Chceme nahradit argon dusíkem  N2 (atomová hmotnost 14 g/mol) tak, aby za stejné teploty byl v nádobě stejný tlak. Předpokládáme ideální chování plynů. Budeme tudíž potřebovat:

a)  1 mol dusíku
b)  2 mol dusíku
c)  40/14 mol dusíku
d)  40/28 mol dusíku

Výsledek

a) 1 mol dusíku

Řešení

Pro látkové množství vyjádřené z rovnice ideálního plynu platí

displaymath

Ze zadání úlohy je zřejmé, že p = konst, V = konst a T = konst a tudíž také

displaymath

Argon je třeba nahradit stejným látkovým množstvím dusíku.