Skripta Termodynamika materiálů

 

0. Úvod - obsah

1. Základní pojmy a principy

2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti čistých látek

3. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech

4. Termodynamické vlastnosti vícesložkových fází

5. Fázové a chemické rovnováhy ve vícesložkových systémech

6. Termodynamická data anorganických látek

7. Doporučená literatura

8. Dodatky