Tematicky obrazek


Navazující magisterské programy FCHT

Aktuální informace pro přijímací řízení pro navazující magisterské programy naleznete na www stránkách Fakulty chemické technologie.

Seznamy započítávaných předmětů bakalářských programů VŠCHT Praha pro přijímací řízení

Studijní program: Chemie a chemické technologie

Studijní obory: 

Studijní program: Chemie materiálů a materiálové inženýrství

Studijní obory: 

Studijní program: Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Studijní obory: 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obory: 

Studijní program: Bioinformatika

Studijní obory: 

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obory: 

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Studijní obory: 


Akademický rok: 2015/16
english version
Sdílej tyto stránky na