Acinetobacter baumannii

Taxonomické zařazení: Moraxellaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: tyčky, obvykle se vyskytují ve dvojicích nebo v řetízcích různé délky

Velikost buňky [µm]: 0,9-1,6 x 1,5-2,5

Pohyblivost: krátké trhavé pohyby (pravděpodobně přítomností polárních fimbrií)

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 33-35°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza+, oxidáza-, rezistentní k penicilínu, neredukuje nitráty, nehydrolyzuje želatinu a ONPG, hydrolyzuje Tween 80,

Obsah G+C [mol %]: 38-47

Výskyt a význam: půda, voda, odpadní voda

Poznámka: může způsobovat nosokomiální infekce

Fotografie:

Acinetobacter baumannii CCM 2355
médium č.1, 24h.

 

 

Acinetobacter baumannii CCM 2355
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.