Acremonium murorum

Synonymum: Gliomastix murorum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, mitosporní houby (blízké anamorfám řádu Hypocreales)

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi.

Makromorfologické znaky: Kolonie pomalu rostoucí, na MEA po 7 dnech při 25 °C velké cca 15-20 mm v průměru, zpočátku slizovité, později provazčité, zvláště ve středu kolonie, světlé, později černající v místech tvorby konidií. Spodní strana nezbarvena.

Teplotní nároky: Roste dobře při teplotách okolo 20-25 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidie se tvoří konci dlouhých nevětvených konidiogenních buněk (fialid), vyrůstajících jednotlivě přímo ze svazků vláken mycelia (synnemat) nebo po 2-3 z kratičkých konidioforů. Konidie se na konci fialid slepují do kulovitých slizovitých útvarů, jsou jednobuněčné, olivově černé, široce elipsovité, většinou bradavčité, 3,4-5,7 x 2-3,7 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Tmavé konidie vyrůstající v kulovitých shlucích na jednoduchých dlouhých fialidách.

Výskyt a význam: Saprotrofní houba s těžištěm výskytu v půdě a na rostlinných zbytcích.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Acremonium murorum CCF 3226
Kolonie na PCA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Acremonium murorum CCF 3226
Synnema s dlouhými fialidami a tmavými konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.