Agrobacterium tumefaciens

Taxonomické zařazení: Rhizobiaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: tyčky, jednotlivě nebo po dvou

Velikost buňky [µm]: 1,5-3,0 x 0,6-1,0

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bíčíků

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 30°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza negativní, oxidáza negativní, ureáza pozitivní, hydrolyzuje eskulin a ONPG, produkce 2-ketolaktózy a redukce nitrátů variabilní

Obsah G+C[mol %]: 57-63

Výskyt a význam: půda, tumory u 60čeledí rostlin

Poznámka: využití pro přenos znaků u rostlin

Fotografie:

Agrobacterium tumefaciens CCM 1000
médium č.1, 24h

 

 

Agrobacterium tumefaciens CCM 1000
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.