Alcaligenes faecalis

Taxonomické zařazení: Alcaligenaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: tyčky, kokotyčky nebo koky, obvykle samostatné

Velikost buňky [µm]: 0,5-1,0 x 0,5-2,6

Pohyblivost: pohyblivé s 1-8 bičíky

Vztah ke kyslíku: obligátně aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní , vždy respiratorní

Optimální kultivační teplota: 20-37°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza+, oxidáza+, neredukuje nitráty, neredukuje nitrity, "alkalizace" glukózy, nepigmentující

Obsah G+C [mol %]: 55,9-59,4

Výskyt a význam: půda, voda, výkaly, moč, krev, hlen, hlísti, hmyz

Poznámka:

Fotografie:

Alcaligenes faecalis CCM 1052
médium č.1, 24h.

 

 

Alcaligenes faecalis CCM 1052
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.