Alternaria alternata

Synonymum: Alternaria tenuis

Taxonomické zařazení: Ascomycota, mitosporní zástupce řádu Dothideales

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi.

Makromorfologické znaky: Kolonie na PCA po 7 dnech při 25 °C velké cca 40-50 mm v průměru, sametové až jemně vlnaté, tmavě černoolivově zbarvené, u některých kmenů zpočátku šedobílé. Spodní strana tmavě šedá až černá. Sporulaci podporuje vystavení kolonií záření blízkému UV.

Teplotní nároky: Optimum okolo 25-28 °C, minimum -5, maximum 36 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidie se tvoří v řetízku na konci hyf, které se neliší od ostatních vláken. Konidie tmavě pigmentované, vícebuněčné, s příčnými i podélnými přehrádkami (zďovité), kyjovité nebo hruškovité, zužující se na vrcholu v krátký výběžek, obvykle 20-40 x 8-12 µm velké, na povrchu hladké nebo bradavčité.

Hlavní diagnostické znaky: Tmavě pigmentované zďovité konidie. Od zástupců podobného rodu Ulocladium se liší konidiemi, které jsou v mládí na bazi zaoblené, kdežto u zástupců rodu Ulocladium více zašpičatělé.

Výskyt a význam: Vyskytuje se velmi hojně na celém světě, a to na různých substrátech rostlinného původu včetně potravin a krmiv, a také v půdě. Může produkovat vysoce toxický metabolit AAT (Alternaria alternata toxin ) podobný fumonisinu, kyselinu tenuazonovou a dále řadu méně významných toxinů, např. alternariol. Patří mezi oportunní patogeny, způsobuje např. kožní léze.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Alternaria alternata CCF 2672
Kolonie na PCA po 7 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Alternaria alternata CCF 2672
Zďovité tmavě pigmentované konidie (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.