Ancylobacter aquaticus

Taxonomické zařazení: Ancylobacter

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rohlíčkovitě zakřivené tyčky, dvojice tvoří prstýnkovité útvary

Velikost buňky [µm]: 0,3-1 x 1-3

Pohyblivost: obvykle nepohyblivý

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní, prokázán chemolitotrofní růst na molekulárním vodíku

Optimální kultivační teplota: 22-37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: oxidáza , kataláza a ureáza pozitivní, redukce nitrátů na nitrity a amoniak, želatinu neztekucují, produkují kyselinu z glukózy, arabinózy, xylózy

Obsah G+C [mol %]: 66-69

Výskyt a význam: půda, voda

Poznámka: komplexní růstový cyklus - střídání přisedlého stadia s polární prostékou a pohyblivého, nediferencovaného a nedělícího se stadia , syn. Caulobacter crescentus

Fotografie:

Ancylobacter aquaticus CCM 2549
médium č.46 (Ancylobacter - Spirosoma medium) 28°C, 4 dny.

 

 

Ancylobacter aquaticus CCM 2549
Gramovo barvení, médium č.46, 3 dny

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.