Arthrobacter crystallopoietes

Taxonomické zařazení: Micrococcaceae

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: tyčky, kokotyčky až koky, růstový cyklus tyčka - kok

Velikost buňky [µm]: 0,6-1,0 x 1-3

Pohyblivost: nepohyblivý

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 25-30°C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, nehydrolyzuje škrob a eskulin, redukuje nitráty, buněčná stěna - lysin v peptidoglykanu, menachinony MK-9 a MK-8, mykolové kyseliny nejsou přítomny, galaktóza a glukóza

Obsah G+C [mol %]: 62,9-63,8

Výskyt a význam: půda

Poznámka:

Fotografie:

Arthrobacter crystallopoietes CCM 2386
médium č.1, 30°C, 2 dny.

 

 

Arthrobacter crystallopoietes CCM 2386
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.