Aspergillus fumigatus

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 40-60 mm v průměru, sametové, tmavě zelenomodré. Spodní strana většinou světlá nebo nazelenalá.

Teplotní nároky: Optimum okolo 40-42 °C, může růst v rozmezí teplot od 12 do 55 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory cca 200-400 µm dlouhé, s hladkou stopkou. Měchýřek hruškovitý nebo kyjovitý, cca 20-30 µm v průměru, pokrytý zhruba z jedné poloviny vrstvou fialid (uniseriátní konidiofory). Konidie kulovité nebo téměř kulovité, jemně bradavčité, cca 2,5-3,5 µm v průměru. Řetízky konidií jsou u starších konidioforů slepeny do dlouhých sloupců.

Hlavní diagnostické znaky: Modrozelené sametové kolonie rychle rostoucí jak při 25 °C tak i při 37 °C, kyjovité měchýřky, sloupcovité hlavice dobře pozorovatelné pod binokulární lupou.

Výskyt a význam: Vyskytuje se na celém světě, hojněji však v teplejších oblastech, na rozmanitých plodinách. Produkuje mykotoxiny fumitremorginy, verruculogen a gliotoxin. Je považován za významného oportunního patogena způsobujícího např. onemocnění plic u imunodeficitních pacientů, u ptáků i jiných živočichů.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Aspergillus fumigatus CCF 3227
Kolonie na CYA po 5 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Aspergillus fumigatus CCF 1292
Konidiofory s kyjovitými měchýřky a s konidiemi (1000 x, DIC)
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm) .

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.