Aspergillus niger

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 40-60 mm v průměru, hrubě zrnité, hnědočerné až černé. Některé kmeny produkují do agaru žlutý pigment. Spodní strana kolonií světlá nebo žlutá.

Teplotní nároky: Optimum okolo 35-37 °C, minimum 6-8 °C, maximum 45-47 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory různě dlouhé, často i 1-3 mm, s hladkou nezbarvenou stopkou. Měchýřek kulovitý, obvykle cca 50-75 µm v průměru, pokrytý po celém povrchu vrstvou metul a fialid (biseriátní konidiofory), konidiální hlavice paprsčité. Konidie kulovité nebo téměř kulovité, bradavčité, cca 3,5-5 µm v průměru.

Hlavní diagnostické znaky: Rychle rostoucí černé kolonie, černé víceméně kulovité konidie. Podobně černě zbarvený druh A. carbonarius má větší konidie. Odlišení dalších černě zbarvených druhů na základě morfologických znaků je dosti obtížné.

Výskyt a význam: Vyskytuje se celosvětově velmi hojně, hlavně však v teplejších oblastech, a to především na rozmanitých potravinách, jak rostlinného tak i živočišného původu. Často se vyskytuje i v xerofilních podmínkách. Dlouho byl považován za netoxinogenní, avšak v 90.letech byla u několika kmenů zjištěna produkce mykotoxinu ochratoxinu A. Často bývá izolován z klinického materiálu.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):


Kolonie na CYA po 5 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Aspergillus niger CCF 1610
Konidiofory s konidiemi (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.