Aspergillus versicolor

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, mitosporní zástupce Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi; teleomorfa není známa.

Makromorfologické znaky: Kolonie pomalu rostoucí, na CYA po 7 dnech při 25 °C dosahující cca 16-25 mm v průměru, sametové, zeleně zbarvené s bílým okrajovým myceliem. Na jiných médiích často vlnaté s béžovým až oranžovým myceliem. Některé kmeny produkují do agaru růžový až červený pigment. Spodní strana kolonií hnědooranžová až červenohnědá.

Teplotní nároky: Optimum okolo 27 °C, minimum 9 °C, maximum 39 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory cca 300-600 µm dlouhé, s hladkou nažloutlou stopkou. Měchýřky kulovité nebo oválné, různé velikosti, největší obvykle 12-16 µm v průměru, pokryté na horních dvou třetinách vrstvou metul a fialid (biseriátní konidiofory). Konidie kulovité, bradavčité nebo jemně ostnité, cca 2-2,5 µm v průměru. Konidiální hlavice paprsčité. Často se tvoří též redukované penicilátní konidiofory.

Hlavní diagnostické znaky: Pomalý růst, zelené zbarvení kolonií v době sporulace, biseriátní konidiofory, malé bradavčité konidie.

Výskyt a význam: Vyskytuje se velmi hojně po celém světě, často ve spojení s rozmanitými potravinami a krmivy. U nás je běžný též na zaplísněných zdech. Může produkovat mykotoxin sterigmatocystin. Příležitostně bývá izolován z klinického materiálu.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Aspergillus versicolor CCF 2491
Kolonie na MEA po 12 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Aspergillus versicolor CCF 2491
Konidiofory s konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.