AUREOBASIDIUM PULULANS Viala et Boyer

Taxonomické zařazení: Ascomycetes

Pomocná třída: Deuteromycetes

Tzv. černý kvasinkový organismus. Rod Aureobasidium projevuje mnohé známky bazidiomycet, ale i askomycet.

Synonyma:  

Dematium pullulans

 

Pullularia pulllans

 

Aureobasidium vitis

 

Torula schoenii

 

Pullularia fermentans

 

Dematoideum nigrescens

 

Candida malicola

 

Pullularia fermentans

 

Hormonema pullulans

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Blastokonidie mají různé tvary a rozměry (2-6,5)x(7-12,8). Endokonidie se vyskytují s frekvencí asi 22%, černé chlamydospóry 37%, hyalinní chlamydospóry 22%.

Vzhled a konzistence kolonií: Kolonie nejprve bílé, později černají. Černání může postupovat od středu, avšak také po jednotlivých kruhových výsecích, jindy nepravidelně v soustředných kruzích. Mycelium zpočátku matné, s postupným černáním se stává vlhce lesklé. Cyklické střídání fází se odráží v obrovských koloniích, které dobře znázorňují produkci barevných a bezbarvých elementů, produkci melaninu a pululánu.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Vyskytují se hrubé kožky, někdy vysoký sliznatý sediment.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Pomocí blastokonidií, které pučí po stranách hyf. Tyto konidie pučí v další sekundární konidii, která je menší než je primární. Jednotlivé jednobuněčné články starších hyf se mohou rozpadat v arthrospóry. V "životním cyklu" se vyskytují též chlamydospóry, které v době zralosti uvolňují přežívající buňku, která potom vyklíčí. Střídání různých fází asexuálního vývoje Au.pullulans bývá cyklické. 

Pohlavní rozmnožování - Sexuální způsob rozmnožování u tohoto organismu není znám, proto by bylo lepší mluvit o polymorizmu než o životním cyklu.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - pozitivní. 

Utilizace KNO3 - negativní (ale může být i pozitivní). 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac+ (Mal+ Sac+ Lac-)

 

 Raf+ Mlz-

 

Xyl+ Ara+

 

Inl- Aml+

 

Cel+ Tre-

Speciální požadavky na výživu a růst:  Snáší dobře nízké teploty, na jaře je obvykle prvním mikroorganismem s kvasinkovou fází, který je možno izolovat v severnějších částech Evropy. Au.pullulans se velmi dobře pěstuje na minimálním médiu s glukosou a biotinem.

Výskyt a význam: Je to převážně saprofytický organismus, ale vyskytuje se i jako parazit na rostlinách a může způsobit i choroby zvířat. Velmi často se vyskytuje na listech rostlin, na květech a plodech. Vmoštu před kvašením může vytvářet nevzhlednou sytě černou masu složenou z černých dvoubuněčných chlamydospór, které snáší maximálně 2% ethanolu, proto se už ve víně nevyskytují. Tvoří i součást slizu na stěnách vinařských závodů. Složí jako modelový mikroorganismus pro testování toxických účinků různých kovů. Odolnost k toxickým účinkům kovů se vysvětluje detoxikací. Aureobasidium je bohaté na různé hydrolytické enzymy, čehož se využívá v praxi. Rozkládá celulosu, hemicelulosy, xylany, lignin, škrob atd. Jeho aktivita je často škodlivá, protože rozkládá barvy, rozrušuje elektrické kabely aj. To jsou důvody proč se mu v poslední době věnuje pozornost. Při získávání biomasy často překáží černé barvivo, někdy je zase nežádoucí nadprodukce pululánového slizu a nebo množství hyf. Kmen od kmenu se dosti liší, záleží též na kultivačních podmínkách.

Fotografie:

Aureobasidium pululans DBM 4076
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Aureobasidium pululans DBM 4076
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 200 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.