Bacillus cereus

Taxonomické zařazení: Bacillus

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: tyčky v řetízcích, endospóry oválné nezduřující buňku

Velikost buňky [µm]: 3-5 x 1,0-1,2

Pohyblivost: pohyblivý

Vztah ke kyslíku: aerobní i anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 30 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, lecináza pozitivní, tvoří acetoin, hydrolyzuje želatinu, škrob, kasein a eskulin, redukuje nitráty, roste při 40 °C a anaerobně

Obsah G+C [mol %]: 31,7-40,1

Výskyt a význam: půda, voda, potraviny

Poznámka: produkuje toxiny

Fotografie:

Bacillus cereus CCM 2010
médium č.1 (masopeptonový agar), 24h.

 

 

Bacillus cereus CCM 2010
ramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.