Bacillus sphaericus

Taxonomické zařazení: Bacillus

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: tyčky , endospóry kulaté, zduřující buňku, terminálně

Velikost buňky [µm]: 1,5-5,0 x 0,6-1,0

Pohyblivost: pohyblivý

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 30 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, neokyseluje glukózu, ureáza negativní, nehydrolyzuje eskulin a škrob, hydrolyzuje želatinu

Obsah G+C [mol %]: 34,0-40,0

Výskyt a význam: půda, mořské sedimenty, mléko, potraviny

Poznámka:

Fotografie:

Bacillus sphaericus CCM 1615
médium č.1 (masopeptonový agar), 2 dny.

 

 

Bacillus sphaericus CCM 1615
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.