Bacillus subtilis

Taxonomické zařazení: Bacillus

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: tyčky v řetízcích , spóry oválné nezduřující buňku

Velikost buňky [µm]: 2-3 x 0,7-0,8

Pohyblivost: pohyblivý

Vztah ke kyslíku: aerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 30 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, lecitináza negativní, tvoří acetoin, netvoří arginin dihydrolázu, hydrolyzuje želatinu, škrob a eskulin, redukuje nitráty, roste při 50 °C neroste při 55 °C

Obsah G+C [mol %]: 41,5-47,5

Výskyt a význam: půda, voda, potraviny

Poznámka:

Fotografie:

Bacillus subtilis CCM 2216
médium č.1 (masopeptonový agar), 2 dny

 

 

Bacillus subtilis CCM 2216
Gramovo barvení, médium č.1, 24h.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.