Botrytis cinerea, teleomorfa Botryotinia fuckeliana

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Leotiales, Sclerotiniaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi a sklerocii; pohlavně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie rychle rostoucí, po 7 dnech při 25 °C pokrývající celou Petriho misku, vlnaté, často chomáčkovité, šedavé. Později se mohou tvořit černá sklerocia. Spodní strana kolonií světlá, případně černá pod sklerocii. Teleomorfa se v kultuře netvoří.

Teplotní nároky: Optimum okolo 22-25 °C, minimum (-2)5-12, maximum 35 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory různě dlouhé, s hladkou stopkou ve spodní části nahnědlou, na konci bohatě nepravidelně větvené. Větve krátké, na vrcholu zduřelé v měchýřek cca 8-10 µm v průměru. Konidie vyrůstají jednotlivě z mnoha malých zoubků na povrchu měchýřků, jsou elipsovité, hladké, šedě pigmentované, cca 8-12 µm dlouhé. Zřídka bývá u některých kmenů pozorována synanamorfa Myrioconium sp. charakteristická tvorbou fialid a drobných kulovitých konidií.

Hlavní diagnostické znaky: Rychlý růst, šedé zbarvení kolonií, velké konidie vyrůstající ze zoubků na povrchu zduřelých konců krátkých větví konidioforu.

Výskyt a význam: Vyskytuje se velmi hojně na celém světě jako fytopatogenní houba způsobující zvláště hniloby ovoce a zeleniny (např. jahod, vinných hroznů, rajčat, hrušek a jablek) a také např. okrasných rostlin. Produkce mykotoxinů nebyla zjištěna.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Botrytis cinerea CCF 2580
Kolonie na MEA po 14 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Botrytis cinerea CCF 2580
Terminálně větvený konidiofor s konidiemi (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.