Byssochlamys nivea, anamorfa Paecilomyces niveus

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Eurotiales, Trichocomaceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně askosporami, asexuálně konidiemi a chlamydosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie na MEA rychle rostoucí, po 7 dnech při 25 °C pokrývající celou Petriho misku, nízké, krémově bělavé. Spodní strana světlá.

Teplotní nároky: Optimum 30-35 °C, minimum okolo 10°C, maximum 40 °C.

Mikromorfologické znaky: Tvoří pouze shluky vřecek na myceliu, které nejsou obklopeny stěnou typickou pro plodnice jiných zástupců této skupiny hub. Vřecka mají průhlednou stěnu, ve zralosti se rozplývající, obsahují 8 askospor. Askospory jsou elipsovité, hyalinní, hladké, 4-5,5 x 2,5-3,5 µm velké. Nepohlavní stádium je charakteristické hojnou tvorbou chlamydospor a někdy též tvorbou štětcovitých konidioforů. Chlamydospory vyrůstají jednotlivě, jsou jednobuněčné, nahnědlé, hruškovitého tvaru a hladké. Konidiofory nesou konidiogenní buňky (fialidy) válcovitého tvaru s protáhlým krčkem, na jejich konci vyrůstají v řetízku elipsoidní hladké konidie, 3-6 µm dlouhé.

Hlavní diagnostické znaky: Bělavé rychle rostoucí kolonie, tvorba shluků vřecek na myceliu, hladké hyalinní askospory, anamorfní stadium charakteristické štětcovitými konidiofory a chlamydosporami. Blízký druh B. fulva se liší olivově hnědými koloniemi, většími askosporami a mnohem častějším výskytem anamorfního stadia.

Výskyt a význam: Vyskytuje se často především na kazících se potravinách nedostatečně tepelně ošetřených (mošty, ovocné dřeně, kompoty) nebo i v krmivech. Askospory mohou po určitou dobu přežívat i teploty. vyšší než 80°C. Některé izoláty mohou produkovat mykotoxin patulin.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Byssochlamys nivea CCF 2913
Kolonie na MEA po 10 dnech při 37 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Byssochlamys nivea CCF 2913
Shluk vřecek s askosporami na myceliu; šipka označuje vřecko (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.