CANDIDA GLOBOSA (Olson et Hammer)

 

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Pomocná třída: Deuteromycetes

Teleomorfa - Citeromyces matritensis

Synonyma: nejsou.

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Buňky jsou kulovité nebo elipsoidní s rozměry (3-3,8)x(5,2-7) u diploidních kmenů. Haploidní buňky jsou menší.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je hladký, lesklý, těstovitý, krémový- ve vysporulovaných kulturách čokoládovohnědý.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Teleomorfní rod kožky nevytváří, tvoří zákal, sediment.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativní buňky pučí multilaterálně na zúžené bázi. 

Pohlavní rozmnožování - U teleomorfního stadia (Citeromyces matritensis) se vegetativní diploidní buňky přímo mění na kulovité asky s hrubou stěnou s 1-2 bradavčitými askospórami s olejovou kapkou. Tvorba spór se může komplikovat triploiditou zygot. Velké buňky mohou být dokonce i tetraploidní. Optimální pH pro tvorbu zygot je 7, teplota 20°C. Candida globosa je anamorfním stádiem bez sexuálního rozmnožování.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - pozitivní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf+ Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl+ Aml-

 

Cel- Tre+

Výskyt a význam: Rod Citeromyces poprvé popsal roku 1956 Santa Maria jako Citeromyces matritensis. Od té doby zůstal tento druh jako jediný zástupce rodu Citeromyces.

Fotografie:

Candida globosa DBM 2153
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Candida globosa DBM 2153
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.