CANDIDA KRUSEI (Kocková-Kratochvílová et Ondrušová) Meyer et Yarrow

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Pomocná třída: Deuteromycetes

Teleomorfa: Issatchenkia orientalis.

Patří do kožkotvorných kvasinek utilizujících jen glukosu spolu s C.silvae, C.citrea, C.sorbosa, C.valida, C.rugopelliculosa, C.fragicola.

Synonyma:  

Saccharomyces krusei

 

Endomyces krusei

 

Monilia krusei

 

Myceloblastanon krusei

 

Trichosporon krusei

 

Mycotoruloides krusei

 

Monilia parakrusei

 

Myceloblastanon parakrusei

 

Castellania parakrusei

 

Mycoderma chevalieri

 

Candida chevalieri

 

Mycoderma monosa

 

Mycoderma bordettiii

 

Monilia inexpectata

 

Pseudomonilia inexpectata

 

Mycocandida inexpectata

 

Trichosporondendriticum

 

Monilia krusoides

 

Candida dendritica

 

Pseudoderma miso

 

Candida castellanii

 

Candida tamarindi

 

Procandida tamarindi

 

Candida lobata

 

Candida soosii

 

Candida requinyii

 

Candida brassicae

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Elipsoidní až válcovité s rozměry (2,5-5,6)x(4,3-16). Pseudomycelium se vytváří dobře a je charakterizované válcovitými konidiemi.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je matný, rozprostřený, světle šedý. Obrovská kolonie roste rychlostí 5,5-12 mm/100 h.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na povrchu živných médií vytváří tenkou kožku, často kučeravou a šplhavou.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením.

Pohlavní rozmnožování - Je to anamorfa bez sexuálního rozmnožování.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc+

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl- Ara-

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Speciální požadavky na výživu a růst: Jednotlivé subspecifické druhy se navzájem rozlišují jen utilizací glycerolu nebo nárokem na některé vitamíny.

Výskyt a význam: Vyskytuje se jako častý kontaminant různých potravin, jako je kyselá kapusta, lisované pekařské droždí, víno atd. Dobře utilizuje ethanol. Tím se objasňuje její výskyt v procesu výroby droždí a vína.

Fotografie:

Candida krusei DBM 2163
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25oC (tzv.obrovská kolonie).

 

 

Candida krusei DBM 2163
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.