CANDIDA RUGOSA (Anderson) Diddens et Lodder

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Pomocná třída: Deuteromycetes.

Patří mezi druhy, které tvoří kožky a neasimilují maltosu, sacharosu, laktosu ani rafinosu a melezitosu.

Synonyma:  

Mycoderma rugosa

 

Azymocandida rugosa

 

Candida rugosa

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Válcovité buňky s rozměry (2,5-4)x(7-15). Vytváří primitivní pseudomycelium složené z řetízku rozdílně velkých válcovitých buňek, bohatě větvené s ojedinělými blastokonidiemi.

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je špinavě bílý, krémový až světle žlutý, povrch je kučeravý, matný, místy hladký, matně lesklý. Obrovská kolonie roste rychlostí 4,8 mm/100 h.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na povrchu kapalin vytváří kožky.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením.

Pohlavní rozmnožování - Je to anamorfní kvasinka bez sexuálního rozmnožování.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac- Lac- Glc-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal- Sac- Lac-

 

Raf- Mlz-

 

Xyl+ Ara+ (Xyl- Ara-)

 

Inl- Aml-

 

Cel- Tre-

Výskyt a význam: C.rugosa popsal r. 1917 Anderson z lidských výkalů jako Mycoderma rugosa. V přírodě je rozšířená např ve vodách, na potravinách (másle a jiných mléčných výrobcích). Přichází s klinickým materiálem, na výkalech lidí i zvířat.

Fotografie:

Candida rugosa DBM 179
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Candida rugosa DBM 179
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.