CANDIDA TROPICALIS (Castellani) Berkhout

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Pomocná třída: Deuteromycetes

Synonyma:  

Oidium tropicale

 

Endomyces tropicalis

 

Monilia tropicalis

 

Atelosaccharomyces tropicalis

 

Myceloblastanon tropicale

 

Castellania tropicalis

 

Procandida tropicalis

 

Monilia candida

 

Myceloblastanon candidum

 

Monilia bonordenii

 

Candida bonordenii

 

Endomyces paratropicalis

 

Monilia paratropicalis

 

Atelosaccharomyces paratropicalis

 

Myceloblastanon paratropicale

 

Candida paratropicalis

 

Castellania paratropicalis

 

Endomyces bronchialis

 

Monilia bronchialis

 

Myceloblastanon bronchiale

 

Candida bronchialis

 

Castellania bronchialis

 

Endomyces entericus

 

Monilia enterica

 

Myceloblastanon entericum

 

Candida enterica

 

Castellania enterica

 

Endomyces faecalis

 

Monilia faecalis

 

Myceloblastanon faecale

 

Castellania faecalis

 

Endomyces insolitus

 

Monilia insolita

 

Myceloblastanon insolitum

 

Candida insolita

 

Castellania insolita

 

Endomyces niveus

 

Monilia nivea

 

Myceloblastanon niveum

 

Candida nivea

 

Castellania nivea

 

Monilia metatropicalis

 

Castellania metatropicalis

 

Candida vulgaris

 

Geotrichoides vulgaris

 

Mycotorula interdigitalis

 

Mycotorula dimorpha

 

Syringospora dimorpha

 

Mycotorula trimorpha

 

Mycotoruloides trimorpha

 

Pseudomonilia miso

 

Mycotorula japonica

 

Monilia kefyr

 

Candida kefyr

 

Geotrichoides kefyr

 

Oidium breve

 

Candida benhamii

 

Candida paratropicalis

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Kulovité nebo mírně elipsoidní buňky, mezi nimi se však nachází i cylindrické a protáhnuté buňky jako články pseudomycelia. Buňky mají rozměry (4,3-7,2)x(5,8-10,8).

Vzhled a konzistence kolonií: Vytváří měkké, krémovité, hladké i kučeravé kolonie, často radiálně pásované. Pokud se vytváří i pravé mycelium může se měkký charakter kolonie měnit až na kožovitý. Nejčastěji však C.tropicalis vytváří jen pseudomycelium s protáhlými články a jednotlivými blastokonidiemi nebo blastokonidiemi v krátkých řetízcích. Obrovská kolonie roste rychlostí 4,7-5,4 mm za 100 hodin.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalném prostředí vytváří sediment, při okraji prstenec, případně na povrchu mázdru.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Rozlišuje se několik stádií životního cyklu: sexuálně aktivní haplofáze, sexuálně inaktivní haplofáze, diplofáze (autodiploidizace), pupenová meióza. Nestálá diplofáze se mění na sexuálně inaktivní haplofázi, která je stálá. Pučení probíhá multilaterálně. 

Pohlavní rozmnožování - Je to anamorfní kvasinka bez schopnosti sporulace.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Ma+ Sac+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf- Mlz+

 

Xyl+ Ara+ (Xyl+ Ara-)

 

Inl- Aml+

 

Cel+ Tre+ (Cel- Tre+)

Speciální požadavky na výživu a růst: Snáší teplotu až 42°C.

Výskyt a význam: C.tropicalis se zařazuje mezi patogenní kvasinky. Nejčastěji se však vyskytuje jako všeobecný komenzal v ústech, trávicím ústrojí, v plicích, ve vagíně, na pokožce lidí a zvířat. Velmi často se vyskytuje v kvasném průmyslu. Svojí houževnatostí a malou náročností na podmínky výživy vytlačuje často z fermentačního procesu jiné kvasinky. Používá se na výrobu krmného droždí z netradičních substrátů, často pod jinými názvy (např. C.kefyr, C.murmanica atd.), čímž se zastírají její vlastnosti oportunního patogenu. Je to druh velmi podobný C.albicans, o čemž svědčí mikroskopický vzhled kultury i numerická taxonomie. Liší se tím, že C.tropicalis nevytváří chlamydospory (alespoň ne takového typu jako C.albicans) a že zkvašuje sacharosu. Existují i izoláty, které neutilizují sacharosu a je tedy složité odlišit tyto kmeny od kmene C.parapsilosis, případně od C.albicans. Je výhodné pro takovéto přechodné formy různých klinických izolátů vytvořit druh C.parapsilosis, který je může obsáhnout. Někteří autoři přirovnávají C.tropicalis ke C.albicans a za jejich teleomorfní stádium pokládají rod Syringospora.

Fotografie:

Candida tropicalis DBM 2154
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Candida tropicalis DBM 2154
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.