CANDIDA UTILIS (Henneberg) Lodder et Kreger-van Rij

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Pomocná třída: Deuteromycetes

Teleomorfa - Pichia jadinii

Patří do skupiny Candid utilizujících nitráty (C.utilis, C.vartioovaarai).

Synonyma:  

Torula utilis

 

Torulopsis utilis

 

Cryptococcus utilis

 

Candida guilliermondii var.nitratophila

 

Torulopsis utilis

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Buňky jsou pravidelné, krátce cylindrické. Vyznačují se polárně uloženými lipidovými kapičkami. Mají rozměry (3.5-4,5)x(7-13).

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je krémový, polomatný, lesklý, šťavnatý, hladký.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: V kapalných prostředích tento druh vytváří sediment a prstenec.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Vegetativně se rozmnožuje multilaterálním pučením.

Pohlavní rozmnožování - Je to anamorfa bez sexuálního rozmnožování.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - pozitivní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal- Sac+ Lac-

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

Raf+ Mlz+

 

Xyl+ Ara- (Xyl- Ara-)

 

Inl+ Aml-

 

Cel+ Tre+

Výskyt a význam: Používá se jako biomasa krmného droždí.

Fotografie:

Candida utilis DBM 2160
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Candida utilis DBM 2160
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.