Chaetomium globosum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Sordariales, Chaetomiaceae

Způsob rozmnožování: Sexuálně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie na PCA po 10 dnech při 25 °C velké cca 40-60 mm v průměru; tvorba malých tmavých plodnich (perithecií) viditelných pouhým okem způsobuje tmavé zbarvení kolonií. Spodní strana je hnědavá.

Teplotní nároky: Optimum 24-30 °C, může však růst v rozmezí teplot od 4-10 do 38 °C.

Mikromorfologické znaky: Tvoří černé plodnice (perithecia) velké cca 150-200 µm v průměru, porostlé tmavými zvlněnými nevětvenými vlákny (trichomy). Vřecka jsou, kyjovitá, obsahují 8 askospor. Askospory široce citronkovité, na obou koncích apikulátní, zploštělé, hladké, červenohnědé, 8-10 µm dlouhé. Konidie se netvoří.

Hlavní diagnostické znaky: Černá perithecia se zvlněnými vlákny, askospory. Od ostatních druhů rodu Chaetomium se liší tvarem vláken vyrůstajících z plodnice a tvarem a velikostí askospor.

Výskyt a význam: Kosmopolitní druh, vyskytuje se na potravinách a krmivech rostlinného původu, na výrobcích s celulózou a také v půdě. Patří i mezi vzácnější oportunní patogeny člověka.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Chaetomium globosum CCF 2785
Perithecia se zvlněnými trichomy na PCA po 14 dnech.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1mm)

 

 

Chaetomium globosum CCF 2785
Kolonie na PCA po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Chaetomium globosum CCF 2785
Perithecium se zvlněnými vlákny a askosporami (200 x).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.