Chrysonilia sitophila, teleomorfa Neurospora sitophila

Synonymum: Monilia sitophila

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Sordariales, Sordariaceae

Způsob rozmnožování: Asexuálně konidiemi; sexuálně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie velmi rychle rostoucí, po 3-4 dnech při 25 °C pokrývající celou Petriho misku, vlnaté až provazčité, světle lososově růžové až oranžové. Spodní strana světlá. Teleomorfa se v kultuře většinou netvoří.

Teplotní nároky: Při 20-37 °C roste velmi dobře. Při 5 °C neroste.

Mikromorfologické znaky: Rozšiřuje se arthrokonidiemi, vznikajícími rozpadem větvených vláken. Zralé konidie jsou elipsovité až kulovité, nebo nepravidelného tvaru, hladké, hyalinní, různě velké: 6-15 µm v průměru.

Hlavní diagnostické znaky: Velmi rychlý růst a světle oranžové zbarvení kolonií, tvorba arthrokonidií.

Výskyt a význam: Vyskytuje se na celém světě, všeobecně však nebývá izolována příliš často. Hojněji se vyskytuje v pekárnách a na chlebu. Pokud vyroste na Petriho miskách v laboratoři, stává se velmi nebezpečnou rychle se šířící kontaminantou. Produkce mykotoxinů nebyla zjištěna.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Chrysonilia sitophila CCF 18
Kolonie na MEA po 5 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Chrysonilia sitophila CCF 18
Vlákna a arthrokonidie (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.