Citrobacter freundii

Taxonomické zařazení: Enterobacteriaceae

Reakce na Gramovo barvení: G-

Tvar a uspořádání buněk: rovné tyčky, jednotlivě nebo po dvou

Velikost buňky [µm]: 2,0-6,0 x 1,0

Pohyblivost: pohybuje se pomocí bičíků

Vztah ke kyslíku: fakultativně anaerobní

Způsob výživy: chemoorganotrofní

Optimální kultivační teplota: 37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: kataláza pozitivní, oxidáza negativní, produkuje sirovodík, netvoří lyzin a ornitin dekarboxylázu

Obsah G+C [mol %]: 50-51

Výskyt a význam: člověk, živočichové, půda, voda, odpadní voda, potraviny

Poznámka: může využívat citrát jako jediný zdroj uhlíku

Fotografie:

Citrobacter freundii CCM 4475
McConkey agar, 37°C, 24h.

 

 

Citrobacter freundii CCM 4475
Gramovo barvení, médium č.1, 24h

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.