Cladosporium herbarum, teleomorfa Mycosphaerella tassiana

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Dothideales, Mycosphaerellaceae

Způsob rozmnožování: Asexuálně konidiemi; sexuálně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie pomalu rostoucí, na MEA po 7 dnech při 25 °C cca 18-32 mm, sametové nebo plstnaté, tmavě olivově zelené. Spodní strana kolonií tmavě černozelená až černá. Teleomorfa se v kultuře netvoří.

Teplotní nároky: Optimum okolo 18-28 °C, minimum -6 °C, maximum 32 °C.

Mikromorfologické znaky: Konidiofory řídce větvené, tmavě pigmentované. Řetízky konidií vyrůstající z koncových buněk konidioforů se při přípravě preparátu snadno rozpadají, na konidioforech jsou patrné jizvy po odpadnutí konidií. Konidie jsou elipsovité až válcovité, s drobnými výběžky, světle hnědozelené, bradavčité, cca 8-15(-20) x 4-6 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Pomalý růst a tmavé zbarvení kolonií včetně spodní strany, bradavčité konidie. Podobný druh s bradavčitými konidiemi je Cladosporium macrocarpum, má však konidie širší (6-9 µm).

Výskyt a význam: Vyskytuje se velmi hojně na celém světě na substrátech rostlinného i živočišného původu. Může způsobovat hniloby ovoce a zeleniny, může poškozovat i masné výrobky v chladicích boxech. Jeho konidie se vyskytují v létě a na podzim ve velkém množství v ovzduší. Produkce žádných významných mykotoxinů není známa. Vzácně byl zaznamenán jako původce keratitidy.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Cladosporium herbarum CCF 3228
Kolonie na MEA po 7 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Cladosporium herbarum CCF 3228
Konidiofory s konidiemi, sklíčková kultura (400 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Cladosporium herbarum CCF 3228
Konidiofory s odpadlými bradavčitými konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.