Clonostachys rosea, teleomorfa Bionectria ochroleuca

Synonymum: Gliocladium roseum

Taxonomické zařazení: Ascomycota, Hypocreales, Bionectriaceae

Způsob rozmnožování: Nepohlavně konidiemi, sexuálně askosporami.

Makromorfologické znaky: Kolonie nepříliš rychle rostoucí, na MEA po 7 dnech při 25 °C velké cca 25-30 mm v průměru, jemně vlnaté, bělavé, později růžové. Spodní strana nažloutlá nebo nezbarvena.

Teplotní nároky: Optimum 25-28 °C, minimum 4-8 °C, maximum pro sporulaci 29 °C.

Mikromorfologické znaky: Tvoří se dva typy konidioforů: (1) přeslenitě větvené konidiofory s přesleny 3-5 dlouhých štíhlých fialid nesoucích na vrcholu kulovitý shluk konidií a (2) štětcovitě větvené konidiofory, s fialidami přitisklými k sobě a konidiemi slepenými v nepravidelné útvary na vrcholu konidioforů. Konidie z obou typů konidioforů jsou stejné, jednobuněčné, hyalinní, oválné nebo elipsovité, avšak při pohledu z boku mírně asymetrické, hladké, obvykle 5-7 x 3-4 µm velké.

Hlavní diagnostické znaky: Dva typy konidioforů, mírně asymetrické konidie slepené slizem, narůžovělé kolonie.

Výskyt a význam: Saprotrofní houba vyskytující se v půdě a na rostlinných zbytcích. Může však též parazitovat na jiných houbách nebo i na rostlinách. Produkuje gliotoxin s fungistatickými účinky.

Perokresba a fotografie:

Nákres s měřítkem (úsečka na nákresu znázorňuje vzdálenost 10µm):

Clonostachys rosea CCF 3222
Kolonie na MEA po 10 dnech při 25 °C.
(úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 1cm)

 

 

Clonostachys rosea CCF 3222
Přeslenitý konidiofor s protáhlými fialidami a s konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

 

 

Clonostachys rosea CCF 3222
Štětcovitý konidiofor s lahvicovitými fialidami a s konidiemi (1000 x, DIC).
(preparát byl připraven do kyseliny mléčné obarvené bavlnovou modří,
úsečka na fotografii znázorňuje vzdálenost 10µm)

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.