Clostridium sporogenes

Taxonomické zařazení: Clostridiaceae

Reakce na Gramovo barvení: G+

Tvar a uspořádání buněk: jednotlivé tyčky, spóry subterminální, zduřující buňku

Velikost buňky [µm]: 1,3-16,0 x 0,3-1,4

Pohyblivost: pohyblivé

Vztah ke kyslíku: anaerobní

Způsob výživy: chemoorganorofní

Optimální kultivační teplota: 37 °C

Speciální požadavky na výživu a růst:

Hlavní diagnostické znaky: okyseluje glukózu, tvoří plyn z glukózy, netvoří indol, lipáza pozitivní, lecitinaáza negativní, hydrolyzuje eskulin, neredukuje nitráty

Obsah G+C [mol %]: 26,0

Výskyt a význam: půda, mořské a jezerní sedimenty, konzervované maso

Poznámka:

Fotografie:

Clostridium sporogenes CCM 4409
médium č.91 (Columbia agar), 37°C, anaerobní kultivace.
  
Clostridium sporogenes CCM 4409
Gramovo barvení, médium č.91, anaerobní kultivace.

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.
Zpět na taxonomické řazení mikroorganismů.