DEBARYOMYCES POLYMORPHUS (Klocker) Price et Phaff

Taxonomické zařazení: Ascomycetes 

Čeleď: Saccharomycetaceae

Synonyma:  

Pichia polymorpha

 

Saccharomyces polymorphus

 

Torulaspora polymorpha

 

Debaryomyces canterellii

 

Debaryomyces phaffii

 

Torulaspora phaffii

Morfologické znaky:

Tvar a velikost vegetativních buněk [µm]: Elipsoidní až protáhlé buňky s rozměry (1,5-7,5)x(3,5-13,5).

Vzhled a konzistence kolonií: Nátěr je krémový, plochý, hladký, matný s lesklým okrajem, částečně kučeravý. Obrovská kolonie roste rychlostí 3,4 až 6,2 mm za 100 h.

Charakter nárůstu v kapalném mediu: Na kapalinách vytváří šplhavou kožku.

Způsob rozmnožování:  

Vegetativní rozmnožování - Jednobuněčná pučící kvasinka (multilaterálně) nevytváří pseudomycelium nebo jen primitivní. 

Pohlavní rozmnožování - V asku jsou spóry po 1-2, vyplňují ho však úplně. V Deb.pseudopolymorphus (pro zjednodušení identifikace přiřazován k Deb. polymorphus) mohou být v asku i 4 spóry.

Fyziologické znaky:  

Produkce ureasy - negativní. 

Utilizace KNO3 - negativní. 

Zkvašování sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac-

 

(Mal- Sac+ Lac-)

 

 

Asimilace sacharidů:

Mal+ Sac+ Lac+

 

Raf+ Mlz+, Xyl+ Ara+ (Xyl+ Ara-)

 

Inl+ Aml+ (Inl- Aml+)

 

Cel+ Tre+

Speciální požadavky na výživu a růst: Tolerance k vyšším koncentracím sacharidů a až k 24%hm NaCl v prostředí.

Výskyt a význam: Ubikvitní rod (všudepřítomný), vyskytuje se v půdě, ve vodě a nebo na rostlinách. Většina debaryomycet vyskytujících se u nás v přírodě, patří do tohoto druhu. Výzkum enzymu inulinázy a B-fruktofuranozidázy.

Fotografie:

Debaryomyces polymorphus DBM 380
Kolonie na sladinovém agaru po 3 týdnech při 25o C ( tzv. obrovská kolonie).

 

 

Debaryomyces polymorphus DBM 380
Nativní preparát. Úsečka na fotografii znázorňuje délku 100 µm

Zpět na abecední seznam mikroorganismů.